Pressiteade

Kirjutame pressiteate ning soovi korral saadame selle ka laiali. Pressiteate puhul jälgime seda, et see tooks Teie sündmusest välja just kõige olulisema. Tutvume põhjalikult sündmuse olemuse ning taustaga ja kogume pressiteate koostamise jaoks vajaliku sisendi, nt allikad, teave sündmuse kohta. Kogu loomisprotsessi vältel oleme kontaktis ning soovi korral saate jooksvalt tagasisidet anda.

Turundusmaterjal

Loome huvitavat ja just Teie sihtgruppi kõnetavat materjali, nt flaierid, uudiskirjad, mille puhul kogume kokku vajaliku sisendi ning kirjutame valmis ka teksti. Samuti loome multimeedia lahendusi, nt videosid, et intervjuusid jäädvustada, küsida kohaolijatelt arvamusi kindla küsimuse kohta või üritusest kokkuvõtet teha. See annab ürituse kajastamisele ning jäädvustamisele põneva lisaväärtuse.

Intervjuud

Ürituse korraldamisega käib kaasas suurenenud meediahuvi Teie tegevuse vastu. Toetame teid intervjuude andmisel. Keda intervjuud andma valida? Kuidas selleks ette valmistuda? Need vastused olenevad suuresti kanalist, mille jaoks Te valmistuma hakkate. Selleks, et teie meeskond saaks end kogu ürituse jooksul vabalt tunda, aitame teid intervjuudeks ette valmistuda.

Sotsiaalmeedia

Lähtudes Teie sündmuse eripärast, loome huvitavat ja just Teie sihtgruppi kõnetavat materjali, mis kannab seda eesmärki, mida soovite, et see täidaks ning leiame just need kanalid (nt Facebook, Instagram, Twitter), mis teevad seda kõige paremini. Kui tundub, et Teie ürituse korraldamise puhul edeneb kõik suurepäraselt, aga tahaksite siiski mõne olulise küsimuse läbi arutada, siis pakume ka konsultatsiooni.

Artiklid

Kirjutame artikleid, blogipostitusi, tekste kodulehele või muud sisuturunduslikku materjali, millest Teil võiks abi olla. Kirjutame tekste, mis on sisukad ja haaravad. Kõigepealt paneme paika, et mis on Teie loo, lugude või lugudesarja eesmärk ning kellele on see suunatud. Seejärel kogume vajaliku sisendi, et seda luua ning seejärel saame vajadusel veel väikseid muudatusi teha, et saavutada just selline tulemus, millega Te ise rahul olete.

Teeme koostööd?

Võta ühendust