Pressiteade

Kirjutame pressiteate ning soovi korral saadame selle ka laiali. Pressiteate puhul jälgime seda, et see tooks Teie sündmusest välja just kõige olulisema. Tutvume põhjalikult sündmuse olemuse ning taustaga ja kogume pressiteate koostamise jaoks vajaliku sisendi, nt allikad, teave sündmuse kohta. Toetame Teid intervjuude andmisel. Keda intervjuud andma valida? Kuidas selleks ette valmistuda? Need vastused olenevad suuresti kanalist, mille jaoks Te hakkate valmistuma.

Sotsiaalmeedia haldamine

Loome huvitavat ja just Teie sihtgruppi kõnetavat materjali, mis kannab seda eesmärki, mida soovite, et see täidaks ning leiame just need kanalid (nt Facebook, Instagram, Twitter), mis teevad seda kõige paremini, lähtudes Teie ettevõtte eripärast. Kui tundub, et Teie ürituse korraldamise puhul edeneb kõik suurepäraselt, aga tahaksite siiski mõne olulise küsimuse läbi arutada, siis pakume ka konsultatsiooni.

Tekstiloome

Kirjutame artikleid, blogipostitusi, tekste kodulehele või muud sisuturunduslikku materjali, millest Teil võiks abi olla. Kirjutame tekste, mis on sisukad ja haaravad. Kõigepealt paneme paika, et mis on Teie loo, lugude või lugudesarja eesmärk ning kellele on see suunatud. Seejärel kogume vajaliku sisendi, et seda teksti luua ning seejärel saame vajadusel veel väikseid muudatusi teha, et saavutada just selline tulemus, millega Te ise rahul oleksite.

Kommunikatsioon ettevõttele

Tekstide toimetamine

Toimetame ka juba valmis kirjutatud tekste, näiteks arvamuslugude või artiklite puhul vaatame üle, kas ajakirjanduslikust vaatenurgast vaadatuna on kõige olulisem informatsioon kõige sobivamas järjestuses ning kodulehe teksti puhul aitame kõige olulisemat informatsiooni edasi anda just kõige paremas sõnastuses. Loomulikult kontrollime seda kõike tehes üle ka õigekirja.

Turundusmaterjal

Loome huvitavat ja just Teie sihtgruppi kõnetavat materjali, nt flaierid, uudiskirjad, mille puhul kogume kokku vajaliku sisendi ning kirjutame valmis ka teksti. Samuti loome multimeedia lahendusi, nt videosid, et intervjuusid või väärt hetki jäädvustada. See annab ettevõtte igapäevaelu kajastamisele põneva lisaväärtuse.

Teeme koostööd?

Võta ühendust